Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou realizácie Vášho zámeru. Slúži pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Ide nielen o vypracovanie projektu pre stavebné povolenie, projektová dokumentácia je komplexný súbor informácií o stavbe ako pre Vás tak pre všetky zainteresované orgány a budúceho staviteľa.

Tím skúsených architektov Vám zaručí najlepšiu kvalitu vyhotovenia projektu presne podľa Vašich požiadaviek.

Premente svoje sny na skutočnosť

Stačí prísť s náčrtom Vášho nového objektu, alebo sa posadiť a nechať prácu v rukách odborníkov.

 
coolstock
abnormal