Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou realizácie vášho zámeru. Slúži pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Ide nielen o vypracovanie projektu pre stavebné povolenie, projektová dokumentácia je komplexný súbor informácií o stavbe ako pre vás tak pre všetky zainteresované orgány a budúceho staviteľa.

Tím skúsených architektov vám zaručí najlepšiu kvalitu vyhotovenia projektu presne podľa vašich požiadaviek.

Premente svoje sny na skutočnosť

Stačí prísť s náčrtom vášho nového objektu, alebo sa posadiť a nechať prácu v rukách odborníkov.